ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

&

PROVÁDĚNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB – DOBROVOLNÝCH

JUDr. Pavel Štrbík – advokát

č. registrace České advokátní komory: 01847

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 43114

Místo podnikání: Ladova 2043/5, 128 00 Praha 2 – Nové Město

IČ: 66211191